Τα βασικά “επικοινωνιακά” μέσα για το ΕΤΟΣ Γ. ΣΚΑΡΙΜΠΑ

Τα βασικά “επικοινωνιακά” μέσα του Συλλόγου Φίλων Γ. Σκαρίμπα για το ΕΤΟΣ Γ. ΣΚΑΡΙΜΠΑ, περιλαμβάνουν:

1. Τον ιστότοπο www.etos.skarimpas.gr

2. Τέσσερα roll up

3. Κεντρική “μπροσούρα”

4. Κεντρική αφίσα

5. Αφίσες/Προσκλήσεις για επιμέρους εκδηλώσεις πολλές απ’ τις οποίες γίνονται από τρίτους φορείς που συμμετέχουν στις δράσεις του ΕΤΟΥΣ Γ. ΣΚΑΡΙΜΠΑ

6. Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, συνεντεύξεις σε τοπικά και κεντρικά μμε, κοινωνικά δίκτυα μελών και φίλων κλπ.

Τα 2, 3, 4 και μέρος του 5 χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.