Γεμάτη με Σκαρίμπα η γιορτή λήξης του 2ου Βρεοφονηπιακού Χαλκίδας

Γεμάτη με Έτος Σκαρίμπα ήταν η γιορτή λήξης του 2ου Βρεφονηπιακού Χαλκίδας. Του λόγου το αληθές επιβεβαιώνουν οι φωτογραφίες από έργα που κοσμούσαν το χώρο της γιορτής και επισυνάπτονται εδώ.