Νέες δημιουργίες για το ΕΤΟΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑ από το 2ο Νηπιαγωγείο Βασιλικού

Το 2ο Νηπιαγωγείο Βασιλικού που πραγματοποίησε ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης/διασκέδασης των νηπίων με το έργο του Γ. Σκαρίμπα, στα πλαίσια και της συμμετοχής του στο ΕΤΟΣ Γ. ΣΚΑΡΙΜΠΑ, έχει παράξει αρκετές  σχετικές δημιουργίες. Δυο από τις πιο πρόσφατες παρουσιάζονται παρακάτω: