Πανελλήνιος φωτογραφικός διαγωνισμός με τίτλο “Οι δρόμοι του Σκαρίμπα”