Προς τί;

Γενικές επιδιώξεις/στόχοι του Έτους Γ. Σκαρίμπα είναι: 

  • Να τιμηθεί η πνευματική κληρονομιά του σημαντικού λογοτέχνη
  • Να αναδειχτούν ποιοτικές πλευρές του τοπικού πολιτισμού ως διακριτού μέρους του ευρύτερου. 

Υπό το φως και της… ρομφαίας του Σεφέρη για όποιον ασχολείται δημόσια με το έργο ενός συγγραφέα («Αν παραποιήσει την αλήθεια του δημιουργού και την παραμορφώσει, εγκληματεί απέναντι στη τέχνη, την κοινωνία και τον άνθρωπο»), διαμορφώθηκαν οι ειδικότεροι στόχοι που υπηρετούν τις επιδιώξεις και οι οποίοι είναι:

  1. Ενίσχυση ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές της αξίας της κριτικής προσέγγισης της πραγματικότητας (διαχρονική ανάγκη που μεγεθύνεται από σύγχρονες τεχνολογικές ραγδαίες προόδους όπως στην τεχνητή νοημοσύνη και από επιδεινούμενα προβλήματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά κ.α.), με την αξιοποίηση του έντονα κριτικού και «ανατρεπτικού» πνεύματος που διατρέχει το έργο του Σκαρίμπα.
  2. Ενίσχυση των αντιπολεμικών-φιλειρηνικών αξιών στην κοινωνική συνείδηση με αξιοποίηση του έντονου αντιπολεμικού-φιλειρηνικού πνεύματος που διατρέχει το έργο του Γ. Σκαρίμπα και είναι εξαιρετικά επίκαιρο (λόγω των γνωστών πολεμικών εξελίξεων κοντά και στη χώρα μας).
  3. Ενίσχυση ειδικά στην πολιτιστική και εκπαιδευτική κοινότητα των θεωρήσεων και πρακτικών υπέρ της ανάπτυξης τέχνης κάθε είδους και μορφής από και για τους «επιουσίτες» κατά τη σκαριμπική έκφραση.
  4. Ενίσχυση στην κοινωνική συνείδηση της αξίας της αλληλεγγύης μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων και των συλλογικοτήτων τους στα κοινά τους θέματα (στην εργασία, στον πολιτισμό, στο περιβάλλον, στα λαϊκά/ανθρώπινα δικαιώματα, στην εν γένει ποιότητα ζωής), με αξιοποίηση των σχετικών θεωρήσεων στο έργο του Γ. Σκαρίμπα.

Αυτές κι ανάλογες αξίες που υπηρετεί το έργο του Γ. Σκαρίμπα, θα γίνεται προσπάθεια να αναδείχνονται στις εκδηλώσεις/δραστηριότητες του ΕΤΟΥΣ.