Γιώργος Παναγιάρης

Επιστροφή στο Λεύκωμα

Καθηγητής του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διιδρυματικού ΠΜΣ ”Μουσειακές Σπουδές”. Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ.

Η καθιέρωση του 2024 σαν έτος ΣΚΑΡΙΜΠΑ, σηματοδοτεί για εμένα δύο πράγματα: 

  1. Την δύναμη που έχει η συμμετοχικότητα των πολιτών στην λήψη των αποφάσεων, που αφορούν την ζωή και την εικόνα τους. Και αυτό, γιατί η συγκεκριμένη απόφαση γεννήθηκε από τα ”κάτω”, όπως ακριβώς λειτουργούσε και ο ίδιος ο Σκαρίμπας. 
  2. Την δύναμη της συλλογικής μνήμης, που καταφέρνει να μετατρέψει τα ”δώρα”, που ένα μέλος της κοινότητας (μοναχικά και ανυστερόβουλα) χάρισε σ’ αυτήν, σε αντίδωρα προς όλη την κοινωνία! 

Η ζωή και το έργο του Γιάννη Σκαρίμπα, ένα στόχο είχε: να γκρεμίσει όλα τα στερεότυπα που δηλητηριάζουν την ανθρώπινη οντότητα και να θεμελιώσει στάσεις και αξίες, που υμνούν την ανθρωπιά και την ουσία της ζωής. 

Εύχομαι, το έτος ΣΚΑΡΙΜΠΑ, να μας βοηθήσει όλους να συντονιστούμε στην περπατησιά του!

Στα πλαίσια του Έτους Γ. Σκαρίμπα: 

  1. Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑΔΑ, θα αναλάβει μέσω εκπόνησης πτυχιακών εργασιών και πρακτικής άσκησης φοιτητών του:

α) την τεκμηρίωση και την εφαρμογή πρώτων σωστικών μέτρων στην υπάρχουσα μουσειακή και αρχειακή συλλογή και

β) την μελέτη προληπτικής συντήρησης και διαχείρισης κινδύνων του Αρχείου – Μουσείου. Σε αυτό το πλαίσιο, βασικός στόχος είναι και η οργάνωση/εκπαίδευσης εθελοντών από τους ”φίλους” του Αρχείου – Μουσείου, για ενεργοποίησή τους σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. 

  1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΔΠΜΣ ”Μουσειακές Σπουδές”, θα εκπονηθούν δύο ομαδικές εργασίες Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η μία θα αφορά την μελέτη εσωτερικής διακόσμησης του Αρχείου – Μουσείου, και η δεύτερη την μελέτη προβολής του.