Δήμητρα Κεραντζή

Επιστροφή στο Λεύκωμα

Το 2ο Νηπιαγωγείο Βασιλικού ,  αποδεχόμενο την πρόταση συνεργασίας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο « Φίλοι Γιάννη Σκαρίμπα » , με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σχεδίασε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων με τίτλο, “Μαθαίνοντας για την Χαλκίδα , μέσα από τον Σκαρίμπα, το οποίο, αφού έλαβε έγκριση από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας υλοποιείται   καθ΄όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς  (Έτους Σκαρίμπα), μέσα από μια πολυθεματική προσέγγιση του συγγραφέα και του έργου του.