Μιλτιάδης Χέλμης

Επιστροφή στο Λεύκωμα

Ο Σκαρίμπας, η πνευματική του κληρονομιά, οι υποδομές στη Χαλκίδα που τον αφορούν, αποτελούν σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο της πόλης και όχι μόνον.

Αυτό το γεγονός σηματοδοτεί κατ’ αρχάς η ανακήρυξη του 2024 ως Έτους Γ. Σκαρίμπα από το δημοτικό συμβούλιο της Χαλκίδας, με την ευκαιρία των 40 χρόνων από τον θάνατό του. 

Είναι συνεπώς και αυτονόητο ότι το Ετος Γ. Σκαρίμπα πρέπει να αποτελεί το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός στη Χαλκίδα κατά το 2024 και ότι ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και από τη λοιπή οργανωμένη κοινωνία.

Γνωρίζω ότι έτσι το αντιμετωπίζει ο Σύλλογος Φίλων Γ. Σκαρίμπα, ο οποίος εξάλλου είχε την πρωτοβουλία και υπέβαλλε την πρόταση για την ανακήρυξη του Έτους Γ. Σκαρίμπα, συνοδεύοντάς την από αναλυτικό “Επιχειρησιακό Σχέδιο” και έχοντας ταυτόχρονα την υποστήριξη του συνόλου των πολιτιστικών εκπαιδευτικών και λοιπών κοινωνικών φορέων, οι οποίοι μάλιστα θα συμβάλλουν και με πολλές επιτούτου εκδηλώσεις και δραστηριότητές τους.

Η Ένωση Ξενοδόχων Εύβοιας θα προσπαθήσει να συμβάλλει και επειδή εκτιμά ότι το σημαντικό αυτό πολιτιστικό γεγονός μπορεί να έχει  σημαντική επίδραση και στην προβολή της Χαλκίδας και Εύβοιας και στην επισκεψιμότητά τους.

Θα προσπαθήσει με σειρά ενεργειών να κάνει ευρύτερα γνωστό το Έτος Γ. Σκαρίμπα και να συμμετέχει σε τοπικές σχετικές δραστηριότητες. Μεταξύ άλλων θα ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει σχετικά τις τοπικές τουριστικές μονάδες και τους υπερτοπικούς οργανωτές επισκέψεων, θα υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την ενίσχυση των μηνυμάτων του Ετους Γ. Σκαρίμπα εντός και πέραν των διοικητικών ορίων τους, θα διαθέσει ξενοδοχειακές υποδομές για εκδηλώσεις και φιλοξενίες του Συλλόγου Φίλων Γ. Σκαρίμπα κ.α.

Είμαι βέβαιος ότι το Ετος Γ. Σκαρίμπα θα αφήσει το αποτύπωμά του. Εύχομαι όμως να αποτελέσει και την αρχή ενός θεσμού μέσω του οποίου η Χαλκίδα – εν προκειμένω – θα κάνει διακριτή και θα προβάλλει σε τακτά διαστήματα συλλογικά και συνολικά την πολιτιστική της “παραγωγή”, με ευνόητες εισροές στην γενικότερη ανάπτυξή της.