Μια περίοδο ο Σκαρίμπας υπέγραφε τα γράμματα του ως εξής: Σκαρίμπας ο απαράσημος. Ωραίος άνθρωπος ο Σκαρίμπας. Τον πρόλαβα λίγο αλλά και αυτό το λίγο ήταν μια γεύση ποιότητας. Αν ζούσε στη Γαλλία θα είχε γίνει θεός.