Καλεντάρι

Οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες στα πλαίσια του ΕΤΟΥΣ Γ. ΣΚΑΡΙΜΠΑ είναι και θα είναι πολλές-πολλές δεκάδες. Δημοσιεύονται εδώ σύμφωνα με τους χρονοπροαγραμματισμούς από τους οργανωτές φορείς και όταν ενημερωνόμαστε σχετικά. Και φυσικά μπορεί να υπάρξουν επαναπρογραμματισμοί.

 

 Στάλθηκε ηλεκτρονικά νέα επιστολή του Συλλόγου Φίλων Γ. Σκαρίμπα

Προς δήμαρχο, αντιδημάρχους και επικεφαλής των δημοτικών συνδυασμών της αντιπολίτευσης για τα θέματα του ΕΤΟΥΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑ, με προτεραιότητα στην προστασία των πολιτιστικών υποδομών που αφορούν τον συγγραφέα (Τάφος, Μουσείο).